Skip to main content

Eiendomsutvikling i Akershus

En kort historie
Med litt bakrunn
fra gründerne

Kreativ Eiendomsutvikling AS ble stiftet i 2005. Siden oppstarten opparbeidet vi et nært samarbeid med utvalgte leverandører og bankforbindelser som gir oss gode samtalepartnere innen byggtekniske, økonomiske og finansielle spørsmål. Vi evaluerer til en hver tid våre produkter og optimaliserer prosjektene basert på erfaring, også fra våre samarbeidspartnere.

Selskapets eiere har de siste 25 årene innehatt ledende stillinger innen eiendomsbransjen, både innenfor byggfaget, eiendomsutvikling og eiendomsmegling.

Nøkkelferdige prosjekter
som eneboliger, tomannsboliger,
leiligheter og næringsbygg

Kreativ Eiendomsutvikling AS er et eiendomsutviklingsselskap og holder til i Drøbak.

Vi utvikler nøkkelferdige prosjekter som eneboliger, tomannsbolig, leiligheter og næringsbygg.
Vi står for den totale gjennomføringen fra tomtekjøp og prosjektering, til bygging og salg til sluttbruker. Prosjektene utvikles i nært samarbeid med offentlige etater og utvalgte samarbeidspartnere. Boligprosjekter selges gjennom lokale utvalgte eiendomsmeglere.
Vårt satsningsområde er Akershus (Follo) med hovedsatsningsområde i Drøbak.
Selskapet besitter betydelig kompetanse innen eiendomsutvikling og har opparbeidet solid egenkapital og god økonomi.

Kreativ Eiendomsutvikling AS har de siste fem årene omsatt boliger for rundt 450 millioner kroner. Vi er under kontrollert ekspansjon med har betydelige ordrereserver og mange spennende prosjekter under utvikling. Kreativ Eiendomsutvikling AS har som mål å være en ledende og foretrukket samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter til ulike formål.

Følg oss på Facebook

Her prøver vi og dele
prosjekter vi jobber med og planlagte prosjekter